Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Gốc > Giáo án > Trung học cơ sở > (15 thư mục)


Toán học (5 bài)
Thumbnail

Ôn thi học kì II - TOÁN 9

Ngày gửi: 2016-05-28 19:47:13

Thumbnail

tiet 68-73

Ngày gửi: 2016-02-12 20:46:11

Thumbnail

chuyên đề toán

Ngày gửi: 2016-01-13 11:04:23

Thumbnail

ĐỀ TÀI

Ngày gửi: 2012-06-12 03:06:14


Vật lý (41 bài)
Thumbnail

Giáo án theo chuỗi dạy học

Ngày gửi: 2020-12-12 20:13:42

Thumbnail

Bài 27. Lực điện từ

Ngày gửi: 2016-06-16 19:26:57

Thumbnail

Bài 25. Sự nhiễm từ của sắt, ...

Ngày gửi: 2016-06-16 19:26:22

Thumbnail

Bài 24. Từ trường của ống dây...

Ngày gửi: 2016-06-16 19:25:14


Hóa học (3 bài)
Thumbnail

Chuyên đề Hóa

Ngày gửi: 2014-07-11 08:07:42

Thumbnail

Điều chế khí ôxi

Ngày gửi: 2014-06-10 09:06:34

Thumbnail

Nước

Ngày gửi: 2014-06-10 09:06:26


Sinh học (0 bài)

Lịch sử (0 bài)

Địa lý (0 bài)

Ngữ văn (6 bài)
Thumbnail

Chuyên đề Anh văn

Ngày gửi: 2014-07-11 08:07:08

Thumbnail

Ông đồ

Ngày gửi: 2014-06-10 09:06:57

Thumbnail

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT

Ngày gửi: 2014-06-10 09:06:56

Thumbnail

BÁO TƯỜNG

Ngày gửi: 2013-11-18 09:11:58


GDCD - GDNGLL (4 bài)
Thumbnail

MẪU BIÊN BẢN HỌP TỔ CM

Ngày gửi: 2014-11-24 15:22:15

Thumbnail

NGLL 9

Ngày gửi: 2014-08-27 21:13:36

Thumbnail

Chuyên đề GDCD

Ngày gửi: 2014-07-11 08:07:14

Thumbnail

Một số trò chơi sinh hoạt Đoà...

Ngày gửi: 2012-06-22 10:06:18


Âm nhạc (0 bài)

Mỹ thuật (0 bài)

Thể dục (16 bài)
Thumbnail

the duc 6

Ngày gửi: 2012-08-27 07:08:53

Thumbnail

CHƯƠNG TRINH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Ngày gửi: 2012-08-26 09:08:29

Thumbnail

THE DUC 7 HK II

Ngày gửi: 2012-08-06 12:08:21

Thumbnail

THE DUC 7 HK I

Ngày gửi: 2012-08-06 12:08:10


Công nghệ (0 bài)

Tin học (17 bài)
Thumbnail

Bài 2. Làm quen với chương tr...

Ngày gửi: 2016-10-12 10:07:00

Thumbnail

Bài 1. Máy tính và chương trì...

Ngày gửi: 2016-10-12 10:06:25

Thumbnail

Bài 4. Máy tính và phần mềm m...

Ngày gửi: 2015-09-29 15:02:16

Thumbnail

GIÁO ÁN TIN HỌC 6 14-15

Ngày gửi: 2014-11-24 15:08:58


Ngoại ngữ (1 bài)
Thumbnail

THE DUC 7 HK I

Ngày gửi: 2012-08-06 12:08:28


Thumbnail

GIÁO ÁN HƯỚNG NGHIỆP 9

Ngày gửi: 2014-08-27 21:14:43

Thumbnail

Truyền thống ngày nhà giáo VN...

Ngày gửi: 2011-11-09 09:11:41

Thumbnail

Câu hỏi lý thuyết thi nghề Ti...

Ngày gửi: 2011-08-05 16:53:05