Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Gốc > Giáo án > Trung học cơ sở > Tin học > (17 bài)

Thumbnail

Bài 2. Làm quen với chương tr...

Ngày gửi: 2016-10-12 10:07:00

Thumbnail

Bài 1. Máy tính và chương trì...

Ngày gửi: 2016-10-12 10:06:25

Thumbnail

Bài 4. Máy tính và phần mềm m...

Ngày gửi: 2015-09-29 15:02:16

Thumbnail

GIÁO ÁN TIN HỌC 6 14-15

Ngày gửi: 2014-11-24 15:08:58

Thumbnail

Bài 12. Hệ điều hành Windows

Ngày gửi: 2014-11-12 14:40:54

Thumbnail

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều ...

Ngày gửi: 2014-10-31 14:25:13

Thumbnail

Bài 3. Thực hiện tính toán tr...

Ngày gửi: 2014-10-31 14:23:32

Thumbnail

Bài 10. Hệ điều hành làm nhữn...

Ngày gửi: 2014-10-31 14:22:43

Thumbnail

THỦ THUẬT PPT

Ngày gửi: 2014-08-27 21:03:14

Thumbnail

tin hoc 6

Ngày gửi: 2012-09-22 03:09:13

Thumbnail

Bài thực hành 2-Nghề PT

Ngày gửi: 2012-06-17 09:06:59

Thumbnail

Bài TH 4

Ngày gửi: 2012-06-17 09:06:57

Thumbnail

bài thực hành 5

Ngày gửi: 2012-06-17 09:06:53

Thumbnail

Câu hỏi Ôn thi nghề Tin học 2...

Ngày gửi: 2012-06-17 09:06:52

Thumbnail

Lý thuyết Nghề PT

Ngày gửi: 2012-06-17 09:06:32

Thumbnail

bài TH 3

Ngày gửi: 2012-06-17 09:06:24

Thumbnail

Nghề PT- bài TH1

Ngày gửi: 2012-06-17 09:06:23