Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

CHƯƠNG TRINH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Phúc Lộc (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:01' 26-08-2012
Dung lượng: 60.5 KB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
CĐGD MANG THÍT
CĐCS TRƯỜNG THCS MỸ AN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Mỹ An, ngày 01 tháng 09 năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
Năm học 2012-2013
Căn cứ vào hoạt động CĐGD huyện Mang Thít năm học 2012-2013.
Căn cứ vào nghị quyết chi bộ giáo dục năm 2009.
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2012-2013.
Ban thường vụ CĐGD huyện Mang Thít hướng dẫn một số nội dung cần tập trung trong hoạt động CĐ trong ngành giáo dục.
Công Đoàn trường THCS Mỹ An đề ra chương trình hoạt động năm học 2012-2013.
I. TÌNH HÌNH CHUNG:
- Tổng số CBGV-CNV: 45 Nữ: 26.
- Tổng số CBGV-CNV hợp đồng: 01
- Tổng số CĐV: 44 Nữ: 26
- Số kết nạp trong năm học 2011-2012: Nữ:
- Tổng số UVBCH: 07 Nữ: 03
- Tổ công đoàn: 05
- Tổng số Đảng viên: Nữ:
- Số kết nạp trong năm học 2011-2012: Nữ:
- Trong năm học 2011-2012 đã giới thiệu CĐV ưu tú cho Đảng:
1. Thuận lợi:
- Được sự chỉ đạo và hổ trợ của công đoàn cấp trên.
- Ban giám hiệu trường cũng tạo điều kiện để công đoàn trường hoạt động.
- Ban chấp hành công đoàn và công đoàn viên năng nổ nhiệt tình, giúp cho công đoàn trường hoàn thành tốt xuất sắc các chỉ tiêu của hội nghị CBCC đầu năm.
2. Khó khăn:
- BCHCĐ trường là những công đoàn viên mới làm công tác công đoà, nên chưa có kinh nghiệm nhiều trong công tác này.
- Chế độ chính sách cho BCHCĐ và tổ công đoàn chưa được ưu đãi, do đó việc đầu tư cho công tác công đoàn còn khiêm tốn.
- Một số anh chị em lớn tuổi và có gia đình nên hoạt động các phong trào còn hạn chế.
- Trong hoạt động công đoàn còn một số CĐV chưa mạnh dạng đấu tranh nội bộ.
II. NHIỆM VỤ CHUNG:
- Thực hiện tốt chủ đề năm học “
- Nâng cao phẩm chất đạo đức năng lực và trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới GDĐT.
- Đẫy mạnh công tác tuyên truyền, vận động CBGV-CNV nâng cao trình độ chình trị, chuyên môn nghiệp vụ, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học.
- Phát huy chức năng bảo vệ lợi ích chính đáng hợp pháp của CBGV-CNV, có nhiều biện pháp chăm lo đời sống tinh thần.
- Vận động và phát động phong trào thi đua: Dạy tốt - Học tốt, GVN – ĐVN, nhà giáo văn hóa….
- Tham gia các cuộc vận động lớn của ngành, gương mẫu thực hiện chỉ thị 01/TU của tỉnh Ủy, vận động CBGV-CNV tham gia đền ơn đáp nghĩa hùn vốn, tiết kiệm, bản thân bị rủi ro …..Đấu tranh chống các bệnh ( HIV/AIDS, lao,…), phòng chống tệ nạn xã hội.
- Tiếp tục thực hiện tổ chức công đoàn vũng mạnh, mọi hoạt động hướng về đoàn viên, thực hiện đúng chức năng công đoàn.
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
Chương trình 1: Nâng cao phẩm chất đạo đức năng lực và trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD phổ thông.
* Trọng tâm:
- Tiếp tục phối hợp với chính quyền tạo điều kiện vận động CBGV học tin học, ngoại ngữ, đại học từ xa….
- Vận động CBGV tự bồi dưỡng, cập nhất kiến thức nhằng nâng cao tay nghề.
- Vận động CBGV quán triệt các quan điểm đổi mới giáo dục phổ thông, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước.
- Gương mẫu thực hiện chỉ thị 01/TU của tĩnh Ủy về xây dựng nếp sống văn minh nơi trường học và nơi cư trú.
- Tích cực tham gia xây dựng Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú co Đảng kết nạp.
- Vận động CBGV-CNV thực hiện tốt chủ đề năm học “ thực hiện tốt các cuộc vận động và 2 phong trào.
* Chỉ tiêu phấn đấu:
- Vận động 100% CBGV-CNV thực hiện tốt chủ đề năm học.
- Vận động 100% CĐV tham gia các nghị quyết của Đảng, nhà nước và cảu công đoàn.
- 100% CBGV thực hiện tốt chỉ thị 01/TU của tỉnh Ủy về xây dựng nếp sống văn minh nơi trường học và bơi cư trú, 100% đạt từ 98 điểm trở lên, đơn vị đạt văn hóc.
- 100% CBGV tự bồi dưỡng thường xuyên, cập nhật kiến thức nhằm nâng cao tay nghề, phấn đấu cuối năm
 
Gửi ý kiến