Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Gốc > Giáo án > (169 bài)

Word-logo-small

Giáo án theo chuỗi dạy học

Ngày gửi: 2020-12-12 20:13:42

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-02-24 15:43:14

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-02-24 15:42:24

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-02-24 15:40:33

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-02-24 15:38:26

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-02-21 11:13:34

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-02-21 11:10:42

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-02-21 11:09:06

Word-logo-small

Luyện tập tin hoc

Ngày gửi: 2017-02-21 11:03:20

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-02-21 10:53:16

Word-logo-small

Bài 2. Làm quen với chương tr...

Ngày gửi: 2016-10-12 10:07:00

Word-logo-small

Bài 1. Máy tính và chương trì...

Ngày gửi: 2016-10-12 10:06:25

Word-logo-small

Bài 27. Lực điện từ

Ngày gửi: 2016-06-16 19:26:57

Word-logo-small

Bài 25. Sự nhiễm từ của sắt, ...

Ngày gửi: 2016-06-16 19:26:22

Word-logo-small

Bài 24. Từ trường của ống dây...

Ngày gửi: 2016-06-16 19:25:14

Word-logo-small

Bài 23. Từ phổ - Đường sức từ

Ngày gửi: 2016-06-16 19:24:44

Word-logo-small

Bài 22. Tác dụng từ của dòng ...

Ngày gửi: 2016-06-16 19:23:59

Word-logo-small

Bài 21. Nam châm vĩnh cừu

Ngày gửi: 2016-06-16 19:23:02

Word-logo-small

Ôn thi học kì II - TOÁN 9

Ngày gửi: 2016-05-28 19:47:13

Word-logo-small

tiet 68-73

Ngày gửi: 2016-02-12 20:46:11

Word-logo-small

chuyên đề toán

Ngày gửi: 2016-01-13 11:04:23

Word-logo-small

Bài 4. Máy tính và phần mềm m...

Ngày gửi: 2015-09-29 15:02:16

Word-logo-small

MẪU BIÊN BẢN HỌP TỔ CM

Ngày gửi: 2014-11-24 15:22:15

Word-logo-small

GIÁO ÁN TIN HỌC 6 14-15

Ngày gửi: 2014-11-24 15:08:58

Word-logo-small

Bài 12. Hệ điều hành Windows

Ngày gửi: 2014-11-12 14:40:54

Word-logo-small

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều ...

Ngày gửi: 2014-10-31 14:25:13

Word-logo-small

Bài 3. Thực hiện tính toán tr...

Ngày gửi: 2014-10-31 14:23:32

Word-logo-small

Bài 10. Hệ điều hành làm nhữn...

Ngày gửi: 2014-10-31 14:22:43

Word-logo-small

TÍCH HỢP TKNL

Ngày gửi: 2014-08-27 21:21:29

Word-logo-small

TÍCH HỢP BVMT

Ngày gửi: 2014-08-27 21:20:56

Word-logo-small

SKKN MOI 2

Ngày gửi: 2014-08-27 21:19:45

Word-logo-small

SKKN VẬT LÝ 9

Ngày gửi: 2014-08-27 21:18:30

Word-logo-small

SKKN LÝ

Ngày gửi: 2014-08-27 21:18:06

Word-logo-small

GIÁO ÁN HƯỚNG NGHIỆP 9

Ngày gửi: 2014-08-27 21:14:43

Word-logo-small

NGLL 9

Ngày gửi: 2014-08-27 21:13:36

Word-logo-small

THỦ THUẬT PPT

Ngày gửi: 2014-08-27 21:03:14