Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

tiet 68-73

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tham khao
Người gửi: Quang Van Nguyen
Ngày gửi: 20h:46' 12-02-2016
Dung lượng: 664.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
I. MỤC TIÊU :
- Về kiến thức: HS được kiểm tra các kiến thức cơ bản về tập hợp số nguyên, các phép tính cộng, trừ nhân, trong Z
- Về kĩ năng: HS thực hiện phép tính nhanh chóng, chính xác
- Về thái độ: HS được rèn tính cẩn thận, chính xác, biết lựa chọn kết quả thích hợp, lựa chọn giải pháp hợp lí khi giải toán
II.LẬP MA TRẬN
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng số


TN
TL
TN
TL
TN
TL


1. Phép cộng , Phép trừ, Phép nhân số nguyên
3
1,5
3
3
1
0,5
1
1
1
0,5
2
2,5
11
9

2. Ước và bội


1
0,5


1
0,5
2
1

Tổng số
6
4,5
3
2
3
3,5
18
10

III. NỘI DUNG I. Trắc nghiệm: Hs chọn ý đúng nhất, mỗi câu 0,5 điểm
Câu 1: Tính (-30) + (-1) =

 A) -30
 A) -30
 A) -30
 A) -30

Câu 2: Tìm số là ước của 24 trong các số sau đây

 A) -5
B) -6
C) 7
D) 10

Câu 3: Tìm xZ, biết x-2 = -6, khi đó x bằng:

 A) 8
B) –8
C) -4
D) 4

Câu 4: số đối của số – 5 là số

 A) 5
B) -4
C) +5
D)

Câu 5: Kết quả của phép tính (-99) +13 +99 =

 A) -99
B) 13
C) 99
D) 0

Câu 6: Kết quả của 25.(-4) bằng :

 A) -100
B) 100
C) 25
D) -4


II.TỰ LUẬN
1.Tính ( 4 đ)
a) -47 + 12 b) ( -66) + ( -14)
c) 12 . ( -7) – 16 d) ( -22) . ( -14)
2. Tìm xZ, biết :( 2,5đ)
a) – 20 +x = 10 b) 2x – ( -3) = 7
3. Cho , biết a = -120. Hỏi a có tất cả bao nhiêu ước? Giải thích?( 0,5 đ)
IV. ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM
I. trắc nghiệm: mỗi câu 0,25 điểm

II.Tự luận
1/ a) -47 + 12
= - 35
( 1đ)

b) ( -66) + ( -14)
= -80

( 1đ)

c) 12 . ( -7) – 16
= -84 – 16
= -100

( 0,5đ)
( 0,5đ)
d) ( -22) . ( -14)
= 308

( 1đ)

2/ Tìm x biết (3 đ )

a) – 20 +x = 10
x = 10 +20
x= 30

( 0,5đ)
( 1đ)
b) 2x – ( -3) = 7
2x + 3 = 7
2x = 7 – 3 = 4
x = 4: 2 = 2

( 0,5đ)
( 0,5đ)
( 0,5đ)

3. Ta có 120 = 23.3.5
Nên 120 có (3+1).(1+1).(1+1) = 16 ( ước)
Suy ra a = -120 có 16.2 = 32 (ước)
V. THỐNG KÊ, NHẬN XÉT
Lớp
Tổng số
Trên 5
%
Dưới 5
%
Ghi chú

 * Nhận xét:I. MỤC
 
Gửi ý kiến