Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Bài 27. Lực điện từ

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Phúc Lộc (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:26' 16-06-2016
Dung lượng: 803.5 KB
Số lượt tải: 69
Số lượt thích: 0 người

Ngày soạn: 23.11.2015
Tuần: 15
Tiết: 30
Bài 27: LỰC ĐIỆN TỪ


I/ MỤC TIÊU:
1/ KIẾN THỨC:
Phát biểu được quy tắc bàn tay trái về chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường đều.
2/ KỸ NĂNG:
Vận dụng được quy tắc bàn trái để xác định một trong ba yếu tố khi biết hai yếu tố kia.
3/ THÁI ĐỘ:
- Chấp nhận khái niệm lực điện từ và qui tắc bàn tay trái.
- Tuân thủ đúng qui tắc bàn tay trái.
II/ CHUẨN BỊ: Đối với mỗi nhóm HS : 1 nam châm chữ U; 1nguồn 6V; 1 đoạn dây đồng = 2,5 mm , l = 10 cm; 1 biến trở 20 - 2 A; 1 ampe kế 1,5 A – 0,1 A; 1 công tắc; 1 giá TN; 7dây dẫn.
Đối với cả lớp : Một bảng phóng to hình 27.2 SGK.
III/ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG:

Nội dung
Trợ giúp của GV
Hoạt động của HS

Hoạt động : Kiểm tra kiến thức cũ + Tạo tình huống. (8 phút)


* Nêu câu hỏi trước lớp, lần lược gọi HS trả lời.
- Trình bày cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của loa điện?
- Rơle điện từ là gì? Cấu tạo ra sao?
-Mô tả TN Ơxtét, rút ra kết luận.
* Nêu tình huống SGK và hỏi HS các em dự đoán như thế nào?
* Hoạt động cá nhân: Nghe câu hỏi của GV, nhớ lại kiến thức, trả lời.
- HS1 trả lời cấu tạo và nguyên tắc của loa điện.
- HS2 trả lời khái niệm và cấu tạo rơle điện từ.
- HS3 Mô tả và rút ra kết luận TN Ơxtét.
* Nghe tình huống GV nêu ra và nêu dự đoán tình huống.

Hoạt động 2: Thí nghiệm về tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điện. (10 phút)

I/ Tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điện:
1/ Thí nghiệm: SGK.

2/ Kết luận:
Từ trường tác dụng lên đoạn dây dẫn AB có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường. Lực đó gọi là lực điện từ.
* Cho HS hoạt động nhóm, phát dụng cụ, cho HS tiến hành TN.
Hướng dẫn HS cách treo ống dây.

* Cho HS so sánh kết quả TN với dự đoán.
- Qua TN rút ra kết luận gì?
* Hoạt động nhóm: Nhận dụng cụ, tiến hành TN theo hướng dẫn của GV.
+ Đại diện nhóm trả lời C1: Chứng tỏ đoạn dây AB chịu tác dụng của một lực nào đó.
+ Đại diện nhóm nhận xét.
* Từng HS đối chiếu kết quả TN với dự đoán của bản thân.
- Từ trường tác dụng lên đoạn dây dẫn AB có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường. Lực đó gọi là lực điện từ.

Hoạt động 3: Tìm hiểu chiều của lực điện từ. (10 phút)

II/ Chiều của lực điện từ. Qui tắc bàn tay trái:
1/ Chiều của lực điện từ phụ thuộc những yếu tố nào?
a/ Thí nghiệm: SGK.b/ Kết luận:
Chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn AB phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy trong dây dẫn và chiều của đường sức từ.
* Nêu tình huống cho HS dự đoán, sau đó cho thảo luận nhóm thống nhất dự đoán chung.
* Cho HS thảo luận nhóm đề xuất phương án TN.
Gợi ý cho HS: Đổi chiều dòng điện, cực nam châm.
* Phát dụng cụ cho HS tiến hành TN.
- Chiều của lực điện từ phụ thuộc yếu tố nào?* Cho HS đối chiếu kết quả TN với dự đoán của bản thân và dự đoán của nhóm.
* Nghe tình huống của GV, từng HS nêu dự đoán. Thoảo luận nhóm đưa ra dự đoán chung.
* Hoạt động nhóm: Trao đổi phương án TN.
+ Đại diện nhóm trình bày phương án TN của nhóm.
+ Đại diện nhóm nhận xét.
* Hoạt động nhóm: Nhận dụng cụ, tiến hành TN, ghi nhận và trao đổi kết quả.
- Hoạt động cá nhân:
+ HS1 trả lời: Chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn AB phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy trong dây dẫn và chiều của đường sức từ.
+ HS2 nhận xét.
* Đối chiếu kết quả TN với dự đoán của bản thân và dự đoán
 
Gửi ý kiến