Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Gốc > Giáo án > Trung học cơ sở > (96 bài)

Thumbnail

Giáo án theo chuỗi dạy học

Ngày gửi: 2020-12-12 20:13:42

Thumbnail

Bài 2. Làm quen với chương tr...

Ngày gửi: 2016-10-12 10:07:00

Thumbnail

Bài 1. Máy tính và chương trì...

Ngày gửi: 2016-10-12 10:06:25

Thumbnail

Bài 27. Lực điện từ

Ngày gửi: 2016-06-16 19:26:57

Thumbnail

Bài 25. Sự nhiễm từ của sắt, ...

Ngày gửi: 2016-06-16 19:26:22

Thumbnail

Bài 24. Từ trường của ống dây...

Ngày gửi: 2016-06-16 19:25:14

Thumbnail

Bài 23. Từ phổ - Đường sức từ

Ngày gửi: 2016-06-16 19:24:44

Thumbnail

Bài 22. Tác dụng từ của dòng ...

Ngày gửi: 2016-06-16 19:23:59

Thumbnail

Bài 21. Nam châm vĩnh cừu

Ngày gửi: 2016-06-16 19:23:02

Thumbnail

Ôn thi học kì II - TOÁN 9

Ngày gửi: 2016-05-28 19:47:13

Thumbnail

tiet 68-73

Ngày gửi: 2016-02-12 20:46:11

Thumbnail

chuyên đề toán

Ngày gửi: 2016-01-13 11:04:23

Thumbnail

Bài 4. Máy tính và phần mềm m...

Ngày gửi: 2015-09-29 15:02:16

Thumbnail

MẪU BIÊN BẢN HỌP TỔ CM

Ngày gửi: 2014-11-24 15:22:15

Thumbnail

GIÁO ÁN TIN HỌC 6 14-15

Ngày gửi: 2014-11-24 15:08:58

Thumbnail

Bài 12. Hệ điều hành Windows

Ngày gửi: 2014-11-12 14:40:54

Thumbnail

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều ...

Ngày gửi: 2014-10-31 14:25:13

Thumbnail

Bài 3. Thực hiện tính toán tr...

Ngày gửi: 2014-10-31 14:23:32

Thumbnail

Bài 10. Hệ điều hành làm nhữn...

Ngày gửi: 2014-10-31 14:22:43

Thumbnail

TÍCH HỢP TKNL

Ngày gửi: 2014-08-27 21:21:29

Thumbnail

TÍCH HỢP BVMT

Ngày gửi: 2014-08-27 21:20:56

Thumbnail

SKKN MOI 2

Ngày gửi: 2014-08-27 21:19:45

Thumbnail

SKKN VẬT LÝ 9

Ngày gửi: 2014-08-27 21:18:30

Thumbnail

SKKN LÝ

Ngày gửi: 2014-08-27 21:18:06

Thumbnail

GIÁO ÁN HƯỚNG NGHIỆP 9

Ngày gửi: 2014-08-27 21:14:43

Thumbnail

NGLL 9

Ngày gửi: 2014-08-27 21:13:36

Thumbnail

THỦ THUẬT PPT

Ngày gửi: 2014-08-27 21:03:14

Thumbnail

Chuyên đề Hóa

Ngày gửi: 2014-07-11 08:07:42

Thumbnail

Chuyên đề GDCD

Ngày gửi: 2014-07-11 08:07:14

Thumbnail

Chuyên đề Anh văn

Ngày gửi: 2014-07-11 08:07:08

Thumbnail

Lí 9 phần 1

Ngày gửi: 2014-06-29 09:06:16

Thumbnail

Ông đồ

Ngày gửi: 2014-06-10 09:06:57

Thumbnail

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT

Ngày gửi: 2014-06-10 09:06:56

Thumbnail

Điều chế khí ôxi

Ngày gửi: 2014-06-10 09:06:34

Thumbnail

Nước

Ngày gửi: 2014-06-10 09:06:26

Thumbnail

SKKN VẬT LÝ 9

Ngày gửi: 2014-03-18 03:03:13