Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Hồng Khanh
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị pgd
Quận/huyện Huyện Mang Thít
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 98 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 413 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15239 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này