Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Bài 22. Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Phúc Lộc (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:23' 16-06-2016
Dung lượng: 455.5 KB
Số lượt tải: 55
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 02.11.2015
Tuần: 12
Tiết: 24
Bài 22: tác dỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN
– TỪ TRƯỜNG


I/ MỤC TIÊU:
1/ KIẾN THỨC:
-: Mô tả được thí nghiệm của Ơ-xtét để phát hiện dòng điện có tác dụng từ.
2/ KỸ NĂNG:
- Biết dùng nam châm thử để phát hiện sự tồn tại của từ trường.
3/ THÁI ĐỘ:
- Chấp nhận sự tồn tại của từ trường.
- Tuân thủ đúng cách nhận biết từ trường.
II/ CHUẨN BỊ: Đối với mỗi nhóm HS
2 giá TN; 1 nguồn điện 3V; 1 Kim nam châm đặt trên giá đở có trục thẳng đứng; 1 công tắc; 1 đoạn dây constantan dài 40 cm; 1 biến trở; 1 ampe kế 1,5A – 0,1A; 5 đoạn dây dẫn.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Nội dung
Trợ giúp của GV
Hoạt động của HS

Hoạt động 1Phát hiện tính chất từ của dòng điện. : (15 phút)

I/ Lực từ:
1/ Thí nghiệm: SGK.

2/ Kết luận:
Dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng hay dây dẫn có hình dạng bất kỳ đều gây ra tác dụng lực (gọi là lực từ) lên kim nam châm đặt gần nó. Ta nói rằng dòng điện có tác dụng từ.
* Cho HS hoạt động nhóm, trao đổi mục đích TN.

* Cho HS hoạt động nhóm, tiến hành TN, gọi đại diện nhóm trả lời, có nhận xét.
Lưu ý kim nam châm cân bằng phải song song với dây.

-Qua TN trên rút ra kết luận gì?
* Hoạt động nhóm:
+ Quan sát H 22.1.
+ Trao đổi mục đích TN.
+ Đại diện nhóm trình bày: Tìm hiểu sung quanh dây dẫn có dòng điện có từ trường không.
+ Đại diện nhóm nhậm xét.
* Hoạt động nhóm:
+ Mắc mạch điện, tiến hành TN xử lý kết quả.
+ Đại diện nhóm trả lời C1:
Không.
+ Đại diện nhóm nhận xét.
* Hoạt động cá nhân:
+ HS1 nêu kết luận: Dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng hay dây dẫn có hình dạng bất kỳ đều gây ra tác dụng lực (gọi là lực từ) lên kim nam châm đặt gần nó. Ta nói rằng dòng điện có tác dụng từ.
+ HS2 nhận xét.

Hoạt động 2: Tìm hiểu từ trường. (10 phút)

II/ Từ trường:
1/ Thí nghiệm: SGK.
2/ Kết luận:
Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt trong nó. Ta nói trong không gian đó có từ trường.
* Nêu vấn đề có phải ở vị trí đó mới có lực từ? ( Cho HS hoạt động nhóm, nêu phương án tiến hành TN.

* Cho HS hoạt động nhóm, tiến hành TN, trả lời câu C2, C3 có nhận xét.- Từ trường tồn tại ở đâu?
* Hoạt động nhóm:
+ Nghe vấn đề.
+ Thảo luận nhóm.
+ Đại diện nhóm trình bày phương án TN.
* Hoạt động nhóm:
+ Tiến hành TN, ghi nhận kết quả.
+ Đại diện nhóm trả lời C2: Kim nam châm bị lệch khỏi hướng Nam Bắc.
+ Đại diện nhóm nhận xét.
+ Đại diện nhóm trả lời C3:Kim nam luôn chỉ một hướng ổn định.
+ Đại diện nhóm nhận xét.
- Hoạt động cá nhân:
+ HS1 trả lời: Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt trong nó. Ta nói trong không gian đó có từ trường.
+ HS2 nhận xét, bổ sung.

Hoạt động 3: Tìm hiểu cách nhận biết từ trường. (10 phút)

 3/ Cách nhận biết từ trường:Người ta dùng kim nam châm (gọi là nam châm thử) để nhận biết từ trường. Nơi nào trong không gian có lực từ tác dụng lên kim nam châm thì nơi đó có từ trường.
 Yêu cầu HS đề xuất phương án xác định vùng không gian có từ trường không.
Câu hỏi gợi mở:
- Căn cứ vào đặt tính nào của từ trường để xác định từ trường?
- Dụng cụ để xác định từ trường là gì?
- Cách nhận biết
 
Gửi ý kiến