Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Gốc > Giáo án > (3 thư mục)


Mầm non (0 bài)

Tiểu học (49 bài)
Thumbnail

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-02-24 15:43:14

Thumbnail

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-02-24 15:42:24

Thumbnail

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-02-24 15:40:33

Thumbnail

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-02-24 15:38:26


Thumbnail

Giáo án theo chuỗi dạy học

Ngày gửi: 2020-12-12 20:13:42

Thumbnail

Bài 2. Làm quen với chương tr...

Ngày gửi: 2016-10-12 10:07:00

Thumbnail

Bài 1. Máy tính và chương trì...

Ngày gửi: 2016-10-12 10:06:25

Thumbnail

Bài 27. Lực điện từ

Ngày gửi: 2016-06-16 19:26:57