Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Bài 24. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Phúc Lộc (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:25' 16-06-2016
Dung lượng: 556.0 KB
Số lượt tải: 115
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 09.11.2015
Tuần: 13
Tiết: 26
Bài 24: TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY
CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA


I/ MỤC TIÊU:
1/ KIẾN THỨC:
- Phát biểu được quy tắc nắm tay phải về chiều của đường sức từ trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.
2/ KỸ NĂNG:
- Vẽ được đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua
-: Vận dụng được quy tắc nắm tay phải để xác định chiều của đường sức từ trong lòng ống dây khi biết chiều dòng điện và ngược lại.
3/ THÁI ĐỘ:
Chấp nhận và vận dụng đúng qui tắc nắm tay phải.
II/ CHUẨN BỊ: Đối với mỗi nhóm HS
1 tấm nhựa có luồn sẵn các vòng dây của một ống dây dẫn; 1 nguồn điện 3V; 1 ít mạt sắt; 1 công tắc; 1 bút dạ; 3 đoạn dây.
IIICÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Nội dung
Trợ giúp của GV
Hoạt động của HS

Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ + Nhận thức vấn đề bài học. (8 phút)


* Nêu câu hỏi trước lớp, lần lược gọi HS trả lời.
- Làm thế nào để tạo ra từ phổ của nam châm?

- Trình bày những kết luận về đường sức từ.
- Biểu diễn từ trường của thanh nam châm thẳng.
* Yêu cầu HS đọc mở đầu SGK.
* Hoạt động cá nhân: Nghe câu hỏi, trả lời khi được gọi.
- Có thể thu từ phổ của nam châm bằng cách rắc mạt sắt lên tấm nhựa đặt trong từ trường và gỏ nhẹ.
- Trả lời kết luận gồm 3 ý trang 64 SGK.

- + Một HS biểu diễn trên bảng.
+ HS còn lại biểu diễn trong tập
* Từng HS đọc mở đầu SGK.

Hoạt động 2: Tạo ra và quan sát từ phổ ống dây có dòng điện chạy qua. (13 phút)

I/ Từ phổ. Đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua:
1/ Thí nghiệm: SGK.
2/ Kết luận:

a/ Phần từ phổ ở bên ngoài ống dây có dòng điện chạy qua và bên ngoài của thanh nam châm giống nhau. Trong lòng ống dây cũng có các đường sức từ, được sắp xếp gần như song song với nhau.
b/ Đường sức từ của ống dây là những đường cong khép kín.
c/ Giống như thanh nam châm, tại hai đầu ống dây, các đường sức từ có chiều cùng đi vào một đầu và cùng đi ra ở đầu kia.
* Yêu cầu HS đọc TN.
* Cho HS hoạt động nhóm: giao dụng cụ, cho tiến hành TN H24.1, quan sát từ phổ, trả lời C1, có nhận xét.

* Cho nhóm tiến hành vẽ đường sức từ, trả lời C2, có nhận xét.

* Cho HS đặt kim nam châm lên một đường sức từ, quan sát, trả lời C3, có nhận xét.
- Từ những TN đã tiến hành ta rút ra những kết luận gì?
- Về từ phổ của ống dây có dòng điện?
- Về đường sức từ của ống dây có dòng điện?
- Về chiều của đường sức từ ở hai đầu ống dây?

* Thông báo cho HS về từ cực của ống dây.
* Hoạt động cá nhân: Đọc TN.
* Hoạt động nhóm: Nhận dụng cụ, tiến hành TN, quan sát.
+ Đại diện nhóm trả lời C1: Phần từ phổ bên ngoài ống dây và bên ngoài thanh nam châm giống nhau; Trong lòng ống dây các đường mạt sắt gần như song song.
+ Đại diện nhóm nhận xét.
* Hoạt động nhóm: Vẽ đường sức từ.
+ Đại diện nhóm trả lời C2: Đường sức từ trong và ngoài ống dây tạo thành những đường cong khép kín.
+ Đại diện nhóm nhận xét.
* Hoạt động nhóm: Đặt kim nam châm , quan sát chiều.
+ Đại diện nhóm trả lời C3: Giống như nam châm các đường sức từ đi vào ở một đầu, đi ra ở đầu kia.
+ Đại diện nhóm nhận xét.
- Hoạt động cá nhân: Nghe câu hỏi, trả lời.
- Phần từ phổ ở bên ngoài ống dây có dòng điện chạy qua và bên ngoài của thanh nam châm giống nhau. Trong lòng ống dây cũng có các đường sức từ, được sắp xếp gần như song song với nhau.
- Đường sức từ của ống dây là những đường cong khép kín.
- Giống như thanh nam châm, tại hai đầu ống dây, các đường sức từ có chiều cùng đi vào một đầu
 
Gửi ý kiến