Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Gốc > Giáo án > Trung học cơ sở > Tin học > Tin học 6 > (6 bài)

Thumbnail

Bài 4. Máy tính và phần mềm m...

Ngày gửi: 2015-09-29 15:02:16

Thumbnail

GIÁO ÁN TIN HỌC 6 14-15

Ngày gửi: 2014-11-24 15:08:58

Thumbnail

Bài 12. Hệ điều hành Windows

Ngày gửi: 2014-11-12 14:40:54

Thumbnail

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều ...

Ngày gửi: 2014-10-31 14:25:13

Thumbnail

Bài 10. Hệ điều hành làm nhữn...

Ngày gửi: 2014-10-31 14:22:43

Thumbnail

tin hoc 6

Ngày gửi: 2012-09-22 03:09:13