Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

TIẾT 3

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Phúc Lộc (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:21' 25-09-2012
Dung lượng: 890.0 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 10.08.2012
Tuần: 2
Tiết 3
Bài 3: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN
BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ


I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nêu được cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở.
- Mô tả được cách bố trí và tiến hành TN xác định điện trở của một dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế.
2. Kỹ năng:
- Xác định được điện trở của đoạn mạch bằng vôn kế và ampe kế.
- Mắc mạch điện theo sơ đồ.
- Sử dụng đúng các dụng cụ đo: Vôn kế và ampe kế.
- Kĩ năng làm bài thực hành và viết báo cáo thực hành.
3. Thái độ:
- Cẩn thận, kiên trì, trung thực, chú ý an toàn khi sử dụng điện.
- Có ý thức hợp tác trong hoạt động nhóm
- Yêu tích môn học.
II.CHUẨN BỊ:
1. Chuẩn bị của Giáo viên: Đồng hồ đa năng
2. Chuẩn bị của mỗi nhóm HS
1 dây dẫn có điện trở chưa biết giá trị; Nguồn điện có thể điều chỉnh giá trị điện thế 0 ( 6V; 1 ampe kế; 1 vôn kế; 1 công tắc; 7 dây nối.
3. Đối với mỗi HS: Một báo cáo theo mẫu .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

Nội Dung
Hoạt động của GV
Hoạt Động Của HS

Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ. (10 phút)


I Trả lời các câu hỏi:

a/ Công thức tính điện trở
R = 
b/ Muốn đo HĐT giữa hai đầu dây dẫn ta dùng vôn kế.
Mắc vôn kế song song với vật cần đo, sao cho dòng điện đi vào chốt(+) của vôn kế.
c/ Muốn đo CĐDĐ chạy qua dây dẫn ta dùng ampe kế.
Mắc ampe kế nối tiếp với vật cần đo, sao cho dòng điện đi vào chốt(+) của ampe kế.
- Kiểm tra sơ bộ bài báo cáo của HS đã chuẩn bị ở nhà.
- Lần lược gọi HS trả lời câu hỏi a, b, c phần trả lời câu hỏi.
- Nêu công thức tính điện trở?

- Muốn đo HĐT dùng dụng cụ gì? Cách mắc?- Muốn đo CĐDĐ dùng dụng cụ gì?
* Trình bày bài báo cáo đã chuẩn bị ở nhà.
* Hoạt động cá nhân:
+ HS1 trả lời câu hỏi a chuẩn bị ở nhà: Công thức điện trở R = 
+ HS2 nhận xét, bổ sung, sửa sai
+ HS3 trả lời câu hỏi b chuẩn bị ở nhà: - Đo HĐT bằng vôn kế .
- Mắc song song với dây dẫn, chốt (+) nối với cực dương.
+ HS4 nhận xét, bổ sung, sửa sai.
+ HS5 trả lời câu hỏi c chuẩn bị ở nhà: - Đo CĐDĐ bằng ampe kế.
- Mắc nối tiếp với dây dẫn, chốt(+) nối với cực dương.
+ HS6 nhận xét, bổ sung, sửa sai

 Hoạt động 2: Mắc mạch điện theo sơ đồ + Tiến hành đo. (30 phút)


- Cho HS hoạt động nhóm vẽ và trình bày sơ đồ mạch điện.
- Cho các nhóm tiến hành mắc mạch điện theo sơ đồ đã thống nhất chung cả lớp.
- GV quan sát, trợ giúp HS trong việc mắc sơ đồ mạch điện.
- Hướng dẫn HS cách ghi giá trị vào bảng, hoàn thành bảng báo cáo.

- Cho HS quan sát và hướng dẫn
sơ lược cách sử dụng.
- Hoạt động nhóm:
+ Vẽ sơ đồ mạch điện.
+ Đại diện nhóm trình bày trước lớp.
+ Đại diện nhóm nhận xét, bổ sung, sửa sai.
- Nhóm tiến hành mắc mạch điện theo sơ đồ.

- Báo cáo với GV kiểm tra trước khi đóng điện.
- Tiến hành đo ghi nhận kết quả vào bảng, sử lý thông tin, hoàn thành bảng báo cáo.
- Quan sát và ghi nhận cách sử dụng đồng hồ vạn năng.

Hoạt động 3: Thu báo cáo + Nhận xét + Dặn dò. (5 phút)


- Thu báo cáo của HS.
- Quan sát và đánh giá sơ bộ bảng báo cáo của một vài HS.
- Nhận xét về thái độ tác phong của HS khi tiến hành TN có biểu dương và phê bình cụ thể.
- Dặn dò:
+ Về xem trước bài: Đoạn mạch nối tiếp.
+ Cần xem lại ở lớp 7 thế nào là đoạn mạch nối tiếp; HĐT và CĐDĐ trong
 
Gửi ý kiến