Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trương Phúc Lộc
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tpl1971
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Mỹ An
Quận/huyện Huyện Mang Thít
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Trương Thế Thanh, Lê Hồng Khanh
Đã đưa lên 140 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 10 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15210 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này