Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

TIẾT 17

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Phúc Lộc (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:28' 30-09-2012
Dung lượng: 626.5 KB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 30.09.2012
Tuần: 9
Tiết 17
Bài 16:
ĐỊNH LUẬT JUN-LEN-XƠ


I/ MỤC TIÊU:
1/ KIẾN THỨC:
- Nêu được tác dụng nhiệt của dòng điện: khi có dòng điện chạy qua vật dẫn thông thường thì một phần hay toàn bộ điện năng được biến đổi thành nhiệt năng.
- Phát biểu được nội dung và viết được hệ thức định luật Jun – Lenxơ.
2/ KỸ NĂNG:
Rèn luyện kĩ năng phân tích tổng hợp kiến thức để xử lý kết quả đã cho.
3/ THÁI ĐỘ:
Trung thực, kiên trì.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Đối với cả lớp
Ảnh và đôi nét về cuộc đời của Jun và Lenxơ.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Nội dung
Trợ giúp của GV
Hoạt động của HS

 Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ. (5 phút)


* Nêu câu hỏi trước lớp, lần lược gọi HS trả lời.

- Tại sao nói dòng điện có mang năng lượng? Điện năng là gì?- Điện năng có thể chuyển hoá thành dạng năng lượng nào? Cho ví dụ?

- Viết công thức tính công của dòng điện.
* Hoạt động cá nhân: Từng HS nghe câu hỏi, nhớ lại kiến thức, trả lời khi được gọi.
+ Dòng điện có khả năng thực hiện công hoặc cung cấp nhiệt năng.
+ Điện năng là năng lượng của dòng điện.
+ Điện năng có thể chuyển hoá thành: cơ năng, nhiệt năng, quang năng. . .
+ Cho ví dụ theo hiểu biết.
Công thức tính công của dòng điện:
A =P. t = U.I.t

Hoạt động 2: Tìm hiểu sự biến đổi điện năng thành nhiệt năng. (5 phút)


* Cho HS quan sát lại H13.1.


- Dụng cụ, thiết bị nào biến đổi một phần điện năng thành nhiệt năng?
- Dụng cụ nào biến đổi hoàn toàn điện năng thành nhiệt năng?
* Hoạt động cá nhân:
+ Quan sát H13.1.
+ Trả lời câu hỏi khi được gọi.
- Dụng cụ, thiết bị biến đổi một phần điện năng thành nhiệt năng là mỏ hàn, nồi cơm điện, bàn là.
- HS kể theo hiểu biết của bản thân.

Hoạt động 3:Hệ thức định luật Jun - Lenxơ. (8 phút)

I/ Hệ thức định luật Jun – Lenxơ

Trong đó:
I: CĐDĐ , đơn vị (A)
R: Điện trở , đơn vị ()
t: Thời gian , đơn vị (s )
Q: Nhiệt lượng toả ra , đơn vị (J)
* Cho HS đọc thông tin SGK.


* Gọi HS lên bảng viết hệ thức định luật Ôm.
* Gọi lần lược HS giải thích ký hiệu và đơn vị ciủa từng đại lượng trong hệ thức.
* Tích hợp.BVMT

* Hoạt động cá nhân: đọc thông tin SGK, hoạt động theo điều khiển của GV.
- Hệ thức định luật Jun – Lenxơ: 
- Từng HS trả lời khi được gọi.

 Hoạt động 4: Xử lý kết quả của TN kiểm tra. (15 phút)


* Cho HS nghiên cứu SGK.

* Gọi HS đọc và tính C1.


* Gọi HS đọc và tính C2.

* Gọi HS đọc và trả lời C3 .
* Hoạt động cá nhân: nghiên cứu SGK.
- + Đọc C1.
+ Tính.

- Nước nhận:

Nhôm nhận:

Nước và bình nhận:

Q  A ( Q = A

Hoạt động 5: Phát biểu định luật Jun – Lenxơ. : (4 phút)

II/ Phát biểu định luật Jun – Lenxơ:

Nhiệt lượng toả ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.

Lưu ý:
Nếu nhiệt độ đo bằng calo:

1 J = 0,24 calo
1 calo = 4,8 J
- Mối quan hệ giữa nhiệt lượng toả ra với CĐDĐ, điện trở, thời gian như thế nào?
- Dựa vào hệ thức phát biểu thành định luật.

- Ngoài đơn vị jun nhiệt năng còn được tính bằng đơn vị nào?
* Nhắc HS cách đổi từ jun ra calo.

- Vậy khi tính bằng calo hệ
 
Gửi ý kiến