Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

TIẾT 15

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Phúc Lộc (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:25' 30-09-2012
Dung lượng: 81.5 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người

Ngày soạn: 23.09.2012
Tuần: 8
Tiết : 15
Bài 14: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT
VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG


I/ MỤC TIÊU:
1/ KIẾN THỨC:
Giải được các bài tập tính công suất điện, điện năng tiêu thụ đối với các dụng cụ điện mắc nối tiếp và mắc song song
2/ KỸ NĂNG:
Phân tích, tổng hợp kiến thức.
Kĩ năng giải bài tập định lượng.
3/ THÁI ĐỘ:
Cẩn thận, trung thực.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Đối với mỗi HS
Ôn tập kiến thức định luật Ôm, định luật Ôm cho đoạn mạch nối tiếp và song song, công suất điện, điện năng sử dụng.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Nội dung
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh

Hoạt động 1: Giải bài tập 1: ( 10 phút)

I. Bài tập 1:
Tóm tắt:
Cho biết: U= 220V, I= 341A
Tính:
a. Rđ = ? ((), P =? (W)
b. A = ? ( kWh), số đếm của công tơ?
Giải:
a/ Điện trở của bóng đèn:
I= =>R=== 654 ()
Công suất của đèn:
P = U.I
P = 220. 0,341 = 75(W)
b/ Công của bóng đèn:
A= P.t=75.432 000=32 400 000(J)
Số đếm của công tơ điện:
n == = 9 số
ĐS a/ R = 654 (), P = 75(W)
b/ A= 32 400 000(J), n = 9 số

* Gọi HS đọc đề bài.
* Gọi HS lên bảng tóm tắt, HS còn lại tóm tắt vào tập, có gọi nhận xét.
* Cho HS hoạt động cá nhân tự giải bài, lần lược gọi HS trình bày hướng giải, đáp số, có nhận xét từng câu trong bài.* Gợi mở câu b:
- Dụng cụ đo điện năng sử dụng là gì?
- Một số đếm của công tơ điện là bao nhiêu?
- Muốn tính số đếm làm gì?

* Đọc đề bài.
* Hoạt động cá nhân:
+ Một HS lên bảng tóm tắt.
+ HS còn lại tự tóm tắt vào tập.
* Hoạt động cá nhân tự giải bài.
+ HS1 trình bàyhướng giải câu a.
+ HS2 nhận xét.
+ HS3 trình bàyhướng giải câu b.
+ HS4 nhận xét.
* Trả lời các câu gợi mở của GV.
- Dụng cụ đo điện năng sử dụng là công tơ điện.
- Mỗi số đếm của công tơ điện là 1 kW.h và bằng 3 600 000 J.
- Lấy số điện năng tiêu thụ chia cho 3 600 000.

Hoạt động 2: Giải bài tập 2: ( 15 phút)

II. Bài tập 2:
Tóm tắt:
Cho biết: Đ: 220V-4.5W nt với biết trở, U= 9V
Tính:
a. K đóng đèn sáng bình thường
I =? (A).
b. Rbt =? ((), P bt =? (W)
c. Abt =?(J); A =? (J)
Giải:
a/ Vì đèn sáng bình thường nên
cường độ dòng
điện qua ampe kế bằng cường độ định mức của đèn
Cường độ dòng điện định mức .
P = UI => I = 
I đ =  = 0.75 (A)
b/ Hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở :
U=Ubt+Uđ => Ubt= U-Uđ =9-6=3(V)
Điện trở của biến:
I==> Rbt= == 4()
Công suất tiêu thụ của biến trở :
P = U. I =3* 0,75 = 2,25(W)
c/ Công của dòng điện ở biến trở:
Abt=UbtIbtt=3*0.75*600= 1350(J)
Công của dòng điện ở cả mạch :
A = U. I. t = 9. 0,75. 600 = 4 050J
ĐS a. I = 0,75A
b. Rbt= 4(), Pbt=2.25(W)
c. Abt =1350(J), A= 4050(J)

* Gọi HS đọc đề bài.
* Gọi HS lên bảng tóm tắt, HS còn lại tóm tắt vào tập, có gọi nhận xét.
* Cho HS hoạt động cá nhân tự giải bài, lần lược gọi HS trình bày hướng giải, đáp số, có nhận xét
 
Gửi ý kiến