Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

TIẾT 10

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Phúc Lộc (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:25' 25-09-2012
Dung lượng: 87.5 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 05.09.2012
Tuần: 5
Tiết: 10
Bài 9: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ
VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN


I/ MỤC TIÊU:
1/ KIẾN THỨC:
Nêu được các vật liệu khác nhau thì có điện trở suất khác nhau.
- Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn.
2/ KỸ NĂNG:
- Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với vật liệu làm dây dẫn. Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với vật liệu làm dây dẫn.
- Vận dụng được công thức R và giải thích được các hiện tượng đơn giản liên quan tới điện trở của dây dẫn.
3/ THÁI ĐỘ:
- Yêu thích môn học.
- Trung thực, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm..
II/ CHUẨN BỊ:
Đối với mỗi nhóm HS
1dây inox S = 0,1mm2, l = 2m; 1 cuộn nikelin S = 0,1mm2, l = 2m; 1 cuộn nicrom S = 0,1mm2, l = 2m; 1 nguồn điện 4,5V; 1 công tắc; 1 ampe kế; 1 vôn kế; 7 dây nối; 2 chốt kẹp.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

Nội dung
Trợ giúp của GV
Hoạt động của HS

Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ. (8 phút)


 Nêu câu hỏi chung cho cả lớp, gọi HS trả lời.
- Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào?

- Trình bày cách tiến hành TN sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn.
- Điện trở của dây dẫn phụ thuộc tiết diện như thế nào?
 - Nghe GV nêu câu hỏi nhớ lại kiến thức, trả lời khi được gọi.
- Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào ba yếu tố: chiều dài, tiết diện, vật liệu làm dây dẫn.
- Đo điện trở của các dây có cùng chiều dài, cùng vật liệu, nhưng có tiết diện khác nhau.
- Điện trở của dây dẫn cùng chiều dài và cùng làm từ một vật liệu tỷ lệ nghịch với tiết diện dây dẫn.

Hoạt động 2: Tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu. (15 phút)

I/ Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn:


Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn.
- Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào?

- Nêu phương án tiến hành TN sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn.
C1: Dây dẫn cùng chiều dài (l), cùng tiết diện (S) nhưng được làm từ các vật liệu khác nhau.
- Cho HS hoạt động nhóm tiến hành TN, GV quan sát giúp đỡ khi cần ( kết luận.
- Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào ba yếu tố: chiều dài, tiết diện, vật liệu làm dây dẫn.
- Hoạt động cá nhân:
+ HS1 nêu phương án: Đo điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài, cùng tiết diện, nhưng khác vật liệu làm dây dẫn.
+ HS2 nhận xét.
- Nhóm HS tiến hành TN, ghi nhận số liệu, tính R ( kết luận.

Hoạt động 3: Tìm hiểu điện trở suất. (5 phút)

II/ Điện trở suất:- Khái niệm (SGK)
- Ký hiệu 

- Đơn vị. m
- Điện trở suất của vật liệu càng nhỏ vật liệu đó dẫn điện càng tốt.
- Cho HS đọc thông tin và hỏi.- Điện trở suất là gì?
- Điện trở suất ký hiệu như thế nào?
- Đơn vị điện trở suất?
- Cho HS xem bảng 1 tìm hiểu điện trở suất một số chất( mối quan hệ tính dẫn điện với điện trở suất.

-Yêu cầu HS đọc và trả lời câu C2 có nhận xét.

- Hoạt động cá nhân, từng HS đọc thông tin SGK.
+ HS1 trả lời.
+ HS2 nhận xét.
- Trả lời khái niệm SGK.
- Ghi ký hiệu đ lên bảng khi được gọi.
- Đơn vị.m.
- Hoạt động cá nhân:
+ Xem bảng 1 SGK.
+ Điện trở suất càng nhỏ dẫn điện càng tốt.
- Hoạt động cá nhân:
+ HS1 đọc câu hỏi C2; trả lời:
C2: R = 0,5().
+ HS2 nhận xét, bổ sung, sửa sai

 Hoạt động 4: Xây dựng
 
Gửi ý kiến