Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Lí 9 phần 1

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Nghiệm
Ngày gửi: 21h:46' 29-06-2014
Dung lượng: 9.7 MB
Số lượt tải: 179
Số lượt thích: 0 người
Tuần 1 – Tiết 1
Ngày soạn: 08.8.2011I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
2. Kỹ năng:
- Nêu được cách bố trí và tiến hành được thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
- Vẽ và sử dụng được đồ thị biểu diễn mối quan hệ I, U từ số liệu thực nghiệm.
3. Thái độ:
Tuân thủ đúng quy tắt thí nghiệm - Chấp nhận mối quan hệ I, U.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
+ 1 điện trở mẫu, 1 công tắc, 1 ampe kế, 1 vôn kế, 7 đoạn dây nối dài 30cm, 1 biến thế nguồn.
+ Bảng 1, 2; Hình 1.1, 1.2 phóng to.
2. Học sinh:
* Đối với mỗi nhóm:
1 dây điện trở dài 1m; đường kính 0,3mm; 1 công tắc; 1 ampe kế; 1 vôn kế; 7 đoạn dây nối dài 30cm; 1 biến thế nguồn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:

NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1: Ổn định – Ôn tập kiến thức cũ - Tạo tình huống học tập (10 phút)


* Ổn định lớp.
@ Gọi lần lượt HS trả lời các câu hỏi sau:
- Đo CĐDĐ qua đèn bằng gì?

- Đo HĐT giữa hai đầu đèn bằng gì?

- Cách mắc ampe kế và vôn kế với vật cần đo như thế nào?

* Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp.
* Nghe câu hỏi nhớ lại kiến thức trả lời khi được gọi.
- Đo CĐDĐ qua đèn bằng Ampe kế.
- Đo HĐT giữa hai đầu đèn bằng vôn kế.


+ Mắc ampe kế mối tiếp với vật cần đo CĐDĐ.
+ Mắc vôn kế song song với vật cần đo HĐT.
+ Mắc sao cho dòng điện đi vào chốt (+), đi ra chốt (-) của vôn kế và ampe kế.

 Hoạt động 2: Tìm hiểu mối quan hệ giữa cường CĐDĐ và HĐT (15 phút)

I. THÍ NGHIỆM:
1. Sơ đồ mạch điện:

K A B
+ -
2. Tiến hành thí nghiệm:
Nhận xét: Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.
@ Cho HS quan sát H 1.1 lần lượt hỏi:
- Kể tên các dụng cụ dùng trong TN?

- Công dụng của từng dụng cụ?@ Lần lượt gọi HS vẽ chốt (+), (-) của vôn kế và ampe kế.
@ Cho các nhóm tiến hành mắc mạch điện theo sơ đồ. Cho HS tiến hành TN và ghi kết quả vào bảng 1.
- Dựa vào kết quả bảng 1 trả lời câu hỏi C1?@Hoạt động cá nhân:
- Các dụng cụ: dây dẫn, vôn kế, ampe kế, công tắc, nguồn điện.
- Vôn kế đo HĐT. Ampe kế đo CĐDĐ, công tắc điều khiển việc cung cấp điện, nguồn điện cung cấp dòng điện.
@Hoạt động cá nhân: Vẽ kí hiệu.
@HĐ nhóm: Tiến hành mắc mach điện. Tiến hành TN, ghi kết quả vào bảng 1, xử lý kết quả.
@Hoạt động cá nhân:
+ HS1: CĐDĐ tỷ lệ thuận với HĐT.
+ HS2: Nhận xét, bổ sung.

Hoạt động 3: Vẽ và sử dụng đồ thị (10 phút)

II. ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN SỰ PHỤ CỦA CĐDĐ VÀO HĐT:
1. Dạng đồ thị:
I(A)

1,2 E
0,9 D
0,6 C

0,3 B

0 1,5 3,0 4,5 6,0 U
@ Nhận xét: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của CĐDĐ vào HĐT giữa hai đầu dây dẫn là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ (U = 0, I = 0).

2. Kết luận:
Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.


@Cho HS quan sát h.1.2 và hỏi: Đồ thị có đặc điểm gì?

@Yêu cầu HS dùng kết quả bảng 1 vẽ đồ thị.( C2)
- Mối quan hệ giữa CĐDĐ và HĐT như thế nào?
 
Gửi ý kiến