Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Huỳnh Văn Nghiệm
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Long
Quận/huyện Huyện Mang Thít
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Chuyên môn Vật lý, Tin học
Giới thiệu CĐSP Vật lý - Tin học Và ĐHSP Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Hữu Phúc, Ngô Thị Ngọc Bich
Đã đưa lên 146 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 221 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 120542 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này