Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Tư vấn tâm lý giáo dục

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Cô Hà Trà Ôn
Người gửi: Lê Hồng Khanh
Ngày gửi: 04h:49' 14-08-2013
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 382
Số lượt thích: 0 người
TẬP HUẤN GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC TRUNG HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
VỀ TƯ VẤN TÂM LÝ GIÁO DỤC
CHO HỌC SINH TRUNG HỌC
Tháng 7 năm 2013
CHƯƠNG I:
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CHỨC NĂNG TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Nội dung 1:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh
Hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh trong lớp chủ nhiệm
CHỨC NĂNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Mục 6 điều 31 còn nêu: “GV làm công tác tư vấn cho học sinh là GVTrH được đào tạo hoặc bồi dưỡng về nghiệp vụ tư vấn ; có nhiệm vụ tư vấn cho cha mẹ HS và HS để giúp các em vượt qua những khó khăn gặp phải trong học tập và sinh hoạt”
Tư vấn cho học sinh, sinh viên là phương pháp tác động mang tính định hướng giáo dục tới những học sinh, sinh viên đang có những khó khăn tâm lý, tình cảm, những bức xúc của lứa tuổi cần được giải đáp, những vướng mắc trong học tập, sinh hoạt, trong hướng nghiệp, trong tìm kiếm việc làm cần được người am hiểu và có trách nhiệm trợ giúp, tham vấn giải quyết để chọn được cách xử lý đúng, góp phần ổn định đời sống tâm hồn, tình cảm và giúp học sinh, sinh viên thực hiện được nguyện vọng của mình.

Công văn số 9971/BGD&ĐT-HSSV ngày 28 / 10 / 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Nguồn: Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011
Nội dung 2:
CÁC CÔNG VIỆC CỦA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
1. TÌM HIỂU, PHÂN LOẠI HỌC SINH
2. LẬP CÁC KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
Lưu ý: Cần dựa vào mục tiêu, nhiệm vụ của Bộ, kế hoạch của trường, điều kiện thực tế trường, lớp,…
Phong trào
3. TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI TỰ QUẢN LỚP CHỦ NHIỆM
Bước chuẩn bị
Bước tiến hành
Bước thể nghiệm, rèn luyện
Nội dung 3:
TƯ VẤN VÀ THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG

THAM VẤN VÀ TƯ VẤN

Tham vấn: Là cuộc nói chuyện mang tính cá nhân để hỗ trợ những khó khăn hoặc thách thức của thân chủ trong chính cuộc sống của họ. Họ tự đưa ra quyết định cuối cùng.
Tư vấn là cuộc nói chuyện giữa một chuyên gia về một lĩnh vực nhất định với khách hàng người đang cần lời khuyên hay chỉ dẫn về lĩnh vực đó.


Đọc phần so sánh trong tài liệu trang 31
Nội dung tư vấn
Nhiệm vụ của GVCN trong tư vấn
Một số yêu cầu đạo đức nghề nghiệp trong tư vấn
Nội dung 4:
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI CÔNG TÁC TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG
2. Mục tiêu, nhiệm vụ tư vấn, đối tượng, phạm vi tư vấn cho HS
b. Nhiệm vụ tư vấn
NHIỆM VỤ TƯ VẤN
c. Đối tượng tư vấn
HS cần tư vấn: cá nhân, nhóm, cả lớp
Đối tượng có liên quan tác động tiêu cực đến HS
d. Phạm vi tư vấn
Đối với HS lớp CN
Đối với những người có vấn đề với HS lớp CN
Điều 2: Nguyên tắc thực hiện
(trích Quy chế hoạt động của tổ tư vấn trong trường TrH và các TTGDTX, ban hành theo QĐ 471/QĐ-SGD-ĐTTrH ngày 15/4/2013)
1. Phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ trường trung học, Quy chế của ngành giáo dục và Nội quy học sinh
2. Phù hợp với đạo đức, bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc
3. Chủ động phối hợp với các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường một cách hợp lý nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của các đối tượng cần giúp đỡ
4. Tôn trọng nhân cách, tuyệt đối bảo mật thông tin của đối tượng cần tư vấn
5. Không gây hại cho đối tượng có nhu cầu tư vấn
6. Tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ để các đối tượng cần tư vấn có quyền lựa chọn, giảm thiểu các tác hại. Từ đó đối tượng cần tư vấn có quyết định đúng đắn và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Cán bộ tư vấn không ra quyết định thay hay áp đặt ý kiến của mình lên đối tượng cần tư vấn
ĐẶC ĐIỂM TÂM SINH LÝ CỦA HS THCS
CHƯƠNG II
Nội dung 1:
Những biến đổi về mặt sinh lý và xã hội ở lứa tuổi HS THCS
Đặc điểm tâm sinh lý đặc trưng của tuổi HS THCS
Nội dung 2:Sự phát triển đời sống tình cảm của HS THCS

Những biểu hiện đặc trưng nếu khủng hoảng độ tuổi không được GQ
Nội dung 3: Sự phát triển trí tuệ của HS THCS
Nội dung 4:
Sự phát triển động cơ và tự ý thức của HS THCS
1. Sự hình thành tự ý thức


=>Người lớn dễ lấy uy tín nhưng cũng dễ mất uy tín
2. Ý thức đạo đức của HS THCS

=> Cần giúp các em hiểu đúng những khái niệm, đạo đức,giá trị sống.
3. Sự phát triển hứng thú, động cơ và thái độ học tập
Hứng thú còn phụ thuộc vào phương pháp dạy học của thầy cô.
Động cơ học tập phong phú (trong-ngoài), nhưng chưa bền vững
Thái độ học tập được phân hóa: Biết tự học, say mê môn học – Thiếu bền vững(Dễ dãi, dễ bị lôi cuốn, không nghiêm túc)

GVCN cần lưu ý gì trong tư vấn cho HS ở độ tuổi này
Nhu cầu tâm lý - xã hội cơ bản
Được An toàn
Được Hiểu, cảm thông
Được Yêu thương
Được Tôn trọng
Được khẳng định

BÀI TẬP
Bước 1: Phân 3 nhóm người.
Giao nhiệm vụ :
Tình huống: Một HS lớp thầy/cô chủ nhiệm đã bỏ nhà và bỏ học đi theo bạn. Thầy cô gặp HS đó và khẳng định với em rằng em chỉ có 1 sự lựa chọn duy nhất là trở về với cha, mẹ. Không ngờ, sau khi về nhà, em bị bố đánh gần chết. Theo thầy/cô, NTV đã vi phạm nguyên tắc đạo đức nào? Nếu thầy/cô là NTV trên, thầy/cô sẽ làm thế nào?
Bước 2 (7 phút): Làm việc theo nhóm.
Bước 3 (13 phút): Chọn 3 nhóm thể hiện trước lớp. Chia sẻ giữa các nhóm.
Kết luận: Nêu những quy tắc để ứng xử đạo đức tư vấn

Bài tập 2:

Bước 1 (7 phút): Hãy chỉ ra những giải pháp để thỏa mãn nhu cầu tâm lý xã hội cho học sinh trên giấy A0
Nhóm 1: An toàn
Nhóm 2: Được khẳng định
Nhóm 3: Được tôn trọng
Bước 2: Các nhóm trình bày trên bảng
Bước 3: BCV kết luận

 
Gửi ý kiến