Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Hỗn số

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Hoàng Chung
Ngày gửi: 12h:09' 20-09-2013
Dung lượng: 5.4 MB
Số lượt tải: 86
Số lượt thích: 0 người
Trường Tiểu học An Phước A
Lớp 5 B
Chào mừng quý Thầy, cô dự thao giảng
Môn Toán
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2013
TOÁN
Trò chơi khởi động
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2013
TOÁN
HỖN SỐ
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2013
TOÁN
HỖN SỐ
3
4
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2013
TOÁN
HỖN SỐ
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2013
TOÁN
HỖN SỐ
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2013
TOÁN
HỖN SỐ
2

3
4
Đọc là : Hai và ba phần tư
2 và
3
4
2 +
hay
gồm
3
4
2
Viết là :
( Hoặc đọc là : Hai, ba phần tư )
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2013
TOÁN
HỖN SỐ
Phần nguyên là mấy ?
Phần phân số là bao nhiêu ?
phần nguyên là 2
2
2
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2013
TOÁN
HỖN SỐ
Phần nguyên
Phần phân số
Phần nguyên
Phần phân số
2
2
Có nhận xét gì về vị trí phần nguyên và phần phân số của hỗn số này ?
Có nhận xét gì về phần phân số ?
< 1
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2013
TOÁN
HỖN SỐ
Phần nguyên
Phần phân số
2
2
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2013
TOÁN
HỖN SỐ
Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng bé hơn đơn vị .
Khi đọc hoặc viết hỗn số ta đọc hoặc viết như thế nào ?
Phần nguyên
Phần phân số
2
2
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2013
TOÁN
HỖN SỐ
Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng bé hơn đơn vị .
Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng bé hơn đơn vị .
Khi đọc (hoặc viết) hỗn số ta đọc (hoặc viết) phần nguyên trước rồi đọc (hoặc viết) phần phân số.
Phần nguyên
Phần phân số
2
2
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2013
TOÁN
HỖN SỐ
CHÚ Ý :
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2013
TOÁN
HỖN SỐ
LUYỆN TẬP
Có mấy hình tròn được tô màu xanh toàn bộ ?
Hình tròn thứ 2 có mấy phần được tô màu ?
1
Bài 1 : Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp (theo mẫu) :
Mẫu :
Thứ năm ngày 21tháng 9 năm 2013
TOÁN
HỖN SỐ
Luyện tập
Vậy ta có thể viết dưới dạng hỗn số là ?
1
Viết :
Đọc : một và một phần hai
Bài 1 : Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp (theo mẫu) :
Mẫu
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2013
TOÁN
HỖN SỐ
Đọc hỗn số này ?
Hỗn số được viết là ?
Viết :
Đọc : Hai và một phần bốn
Bài 1 : Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp (theo mẫu) :
Thứ năm ngày 21tháng 9 năm 2013
TOÁN
HỖN SỐ
a)
Vậy hỗn số được viết là ?
2
Viết :
Đọc là : Hai và bốn phần năm.
Bài 1 : Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp (theo mẫu) :
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2013
TOÁN
HỖN SỐ
b)
Đọc là ?
Hỗn số là ?
3
Bài 1 : Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp (theo mẫu) :
c)
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2013
TOÁN
HỖN SỐ
3
Bài 1 : Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp (theo mẫu) :
c)
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2013
TOÁN
HỖN SỐ
Viết :
3
Bài 1 : Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp (theo mẫu) :
c)
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2013
TOÁN
HỖN SỐ
Đọc là ?
Đọc là : Ba và hai phần ba.
Viết :
Nêu yêu cầu của bài ?
Đọc tia số ?
Bài 2 : Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số :
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2013
TOÁN
HỖN SỐ
0
1
2
a)
......
......
......
Từ 0 đến 1 có mấy khoảng cách ?
Từ 1 đến 2 có mấy khoảng cách ?
Bài 2 : Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số :
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2013
TOÁN
HỖN SỐ
0
1
2
a)
......
......
......
Mỗi khoảng cách của tia số bằng bao nhiêu ?
Bài 2 : Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số :
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2013
TOÁN
HỖN SỐ
0
1
2
a)
......
......
......
Bài 2 : Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số :
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2013
TOÁN
HỖN SỐ
0
1
2
a)
......
......
......
Bài 2 : Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số :
Hỗn số sẽ viết là ?
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2013
TOÁN
HỖN SỐ
0
1
2
a)
......
......
......
Bài 2 : Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số :
Đọc lại các số trên tia số ?
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2013
TOÁN
HỖN SỐ
0
1
2
a)
Qua bài học giúp em biết được điều gì ?
Giờ học kết thúc
Cảm ơn các thầy, cô giáo
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi !
 
Gửi ý kiến