Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

câu hỏi về Đoàn đội

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Châu Chánh Ngôn
Ngày gửi: 20h:23' 04-05-2013
Dung lượng: 100.5 KB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG KIẾN THỨC ĐOÀN ĐỘI Năm học 2012 - 2013
  1/ Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh sửa đổi được thông qua tại hội nghị lần thứ mấy và BCH/TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá mấy ban hành:             a. Hội nghị lần thứ 5. BCH/TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá 7.             b. Hội nghị lần thứ 4. BCH/TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá 6.             c. Hội nghị lần thứ 3. BCH/TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá 8.  x             d. Hội nghị lần thứ 3. BCH/TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá 9. 2/ Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh có:             a. 5 chương – 16 điều                                      c. 7 chương – 17 điều.              b. 5 chương – 14 điều                                     d. 7 chương – 19 điều. x 3/ Phần mở đầu trong điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh có đoạn nêu:             a. “… Đội TNTP Hồ Chí Minh là trường học giáo dục thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nhà trường, là đội dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…”  x             b. “… Đội TNTP Hồ Chí Minh là lực lượng chính trị trong nhà trường và địa bàn dân cư, là lực lượng tiên phong của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…”             c. “… Đội là lực lượng nòng cốt trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…”             d. “… Đội là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…là vai trò tiên phong của tổ chức chính trị…”. 4/ Để chuẩn bị cho “Hội khoẻ phù đổng” nếu là một chi đội trưởng em hãy chọn ai trong số các bạn sau tham dự:             a. Bạn Nam, học giỏi, yêu thích thể thao, biết đá cầu, bạn bị bệnh thấp khớp.             b. Bạn Tùng, học trung bình, thích hoạt động, không biết về các môn thể thao.             c. Bạn Huy, học lực khá, nhiệt tình tham gia các phong trào, chạy nhanh và rất thích các môn thể thao.  x             d. Chọn cả 3 câu a, b, c. 5/ Để chuẩn bị cho Đại hội chi đội, cần phải sắp xếp lại bàn ghế, cắt dán chữ em sẽ chọn bạn nào để giao công việc này:             a. Bạn Hoa khéo tay hay làm.                         c. Bạn Hùng to, khoẻ.             b. Bạn Long hát hay                                        d. Chọn câu a và c.  x 6/ Tập sách tư liệu cần thiết của TPT Đội khi sinh hoạt đội với các em là:             a. Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.  x             b. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.             c. Điều lệ và hướng dẫn Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.              d. Điều lệ và thực hành Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh. 7/ Khái niệm chương trình rèn luyện Đội viên là:             a. Nâng cao chất lượng hoạt động Đội và đội viên.             b. Giáo dục cho đội viên toàn diện các mặt.             c. Câu a và b sai.             d. Câu a và b đúng.  x 8/ Chương trình rèn luyện Đội viên gồm 3 bậc:             a. Sẵn sàng - trưởng thành - tiền phong.             b. Sơ cấp - trung cấp - cao cấp.             c. Măng non - sẵn sàng - trưởng thành.  x             d. Sẵn sàng - măng non - dự bị Đoàn. 9/ Chương trình RLĐV là một trong các nhiệm vụ của đội viên được quy định:*             a. Khoản 3 - Điều 2 - Chương 1. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.             b. Khoản 2 - Điều 3 - Chương 2. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.             c. Khoản 1 - Điều 4 - Chương 1. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.  x             d. Khoản 1 - Điều 4 - Chương 2. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh. 10/ Giới thiệu đội viên mới để chi đội xét, kết nạp, giới thiệu đội viên để chi đội cử làm phụ trách Sao nhi đồng:             a. Liên đội                                                       c. Phân đội.  x             b. Chi đội                                                         d. Cả 3 câu a, b, c đúng. 11/ Các liên đội và chi đội tạm thời thành lập ở:             a. Các cung, nhà thiếu nhi, các câu lạc bộ, trại hè, Trường Đội.  x             b. Trong trường học.             c. Trên địa bàn dân cư.             d. Cả 3 câu a, b, c đúng. 12/ Mọi công việc của đội đều do mỗi đội viên và tập thể đội dân chủ bàn bạc và quyết định.
 
Gửi ý kiến