Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Châu Chánh Ngôn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Mỹ An
Quận/huyện Huyện Mang Thít
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Châu Chánh Ngôn, Lê Hồng Khanh
Đã đưa lên 83 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1469 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18990 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này