Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Huỳnh Thị Tố Quyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chánh An
Quận/huyện Huyện Mang Thít
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Xác thực bởi Lê Hoàng Anh, Nguyễn Huỳnh Công Khanh
Đã đưa lên 79 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 32 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 47302 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này