Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Ngân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhơn Phú
Quận/huyện Huyện Mang Thít
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Huỳnh Văn Nghiệm, Lê Hồng Khanh
Đã đưa lên 17 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1981 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6894 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này