Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Minh Sang
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Mỹ
Quận/huyện Huyện Mang Thít
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Lê Hồng Khanh, Châu Chánh Ngôn
Đã đưa lên 42 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 71 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 30735 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này