Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Tiến Đồng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tiendong75
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Mai Lâm
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Tin học
Giới thiệu Miền khác của tôi http://violet.vn/thcs-mailam-hanoi/
Xác thực bởi Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Thị Thu Hà
Đã đưa lên 381 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 288 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 80 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 89283 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này