Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thư mục và tệp tin

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Phong Vũ
Ngày gửi: 08h:08' 15-02-2017
Dung lượng: 750.4 KB
Số lượt tải: 287
Số lượt thích: 0 người
Trường Tiểu học Tân An Hội A
GV: Lê Phong Vũ
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ
MÔN TIN HỌC
LỚP 3B
Thứ năm, ngày 7 tháng 12 năm 2016
Môn: Tin học
Bài : THƯ MỤC VÀ TỆP TIN

HOẠT ĐỘNG 1:
Bài : TỆP TIN VÀ THƯ MỤC
* TỆP TIN LÀ GÌ?
- Tệp tin: Là sản phẩm của con người làm trong khi sử dụng máy tính
- Tệp tin: Gồm 2 phần biểu tượng và tên tệp tin
- Tên tệp: Do con người đặt và phần mở rộng (định dạng)
* THƯ MỤC (Folder, Directory):
- Thư mục: Là một dạng tệp tin đặc biệt có công dụng như một ngăn chứa, dùng để quản lí và sắp xếp tệp tin.
Bài : TỆP TIN VÀ THƯ MỤC
HOẠT ĐỘNG 1:
HOẠT ĐỘNG 2:
- Thư mục: Thư mục có thể chứa tệp tin và thư mục con.
- Thư mục: Có biểu tượng và tên. Tên không có phần mở rộng.
* THƯ MỤC (Folder, Directory):
- Thư mục ngoài cùng: Là thư mục gốc.
Bài : TỆP TIN VÀ THƯ MỤC
HOẠT ĐỘNG 1:
HOẠT ĐỘNG 2:
- Thư mục cha: Là thư mục chứa thư mục khác
- Thư mục con: Là thư mục nằm trong thư mục cha.
- Thư mục rỗng: Là thư mục không chứa gì bên trong.
* ĐƯỜNG DẪN:
- Đường dẫn: Là địa chỉ chính xác của một thư mục, một tệp tin tính từ thư mục gốc.
Bài : TỆP TIN VÀ THƯ MỤC
HOẠT ĐỘNG 1:
HOẠT ĐỘNG 2:
- Ví dụ: Để tìm đến trường chúng ta có đường dẫn
- Ví dụ: Đường dẫn đến thư mục âm nhạc của lớp 3A là.
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Mang Thít Xã Tân An Hội Ấp Tân Thiềng Trường TH Tân An Hội A
Ổ D: LỚP 3A AM NHAC
* DUNG LƯỢNG CỦA TỆP TIN:
- Tùy theo nội dung của tệp tin chứa nhiều hay ít mà kích thước (dung lượng lớn hay nhỏ)
Bài : TỆP TIN VÀ THƯ MỤC
HOẠT ĐỘNG 1:
HOẠT ĐỘNG 2:
- Đơn vị tính dung lượng tệp tin:
Byte – KB (KyloByte) – MB (megaByte) – Gigabyte - TB (TeraByte)
1024 B = 1 KB
1024 KB = 1 MB
1024 MB = 1 GB
 
Gửi ý kiến