Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Bài 22. Ôn tập

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Phong Vũ
Ngày gửi: 22h:54' 01-03-2017
Dung lượng: 5.0 MB
Số lượt tải: 186
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN AN HỘI A

Môn: Lịch sử lớp 5
Bài:

Giáo viên: Nguyễn Văn Quốc Tuấn
PHÒNG GD – ĐT HUYỆN MANG THÍT
Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2016
Lịch sử
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN AN HỘI A

Môn: Lịch sử lớp 5
Bài: THU – ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC
“MỒ CHÔN GIẶC PHÁP”

Giáo viên: Nguyễn Văn Quốc Tuấn
PHÒNG GD – ĐT HUYỆN MANG THÍT
Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2016
Lịch sử
Âm mưu của địch và chủ trương của ta
Âm mưu của địch
Sau khi đánh chiếm được các thành phố lớn thực dân Pháp có âm mưu gì?
Sau khi đánh chiếm được các thành phố lớn, thực dân Pháp có âm mưu mở cuộc tấn công với quy mô lớn lên căn cứ Việt Bắc.
Vì sao chúng thực hiên âm mưu đó?
Chúng thực hiên âm mưu đó hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta để mau chóng kết thúc chiến tranh.
Chủ trương của ta
Trước âm mưu của thực dân Pháp, Đảng và Chính phủ ta đã có chủ trương gì?
Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã họp và quyết định: phải phá tan cuộc tấn công của giặc.
Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2016
Lịch sử
Âm mưu của địch và chủ trương của ta
Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2016
Lịch sử
m muu c?a d?ch

M? cu?c t?n cụng quy mụ l?n lờn can c? d?a Vi?t B?c hũng tiờu di?t co quan d?u nóo khỏng chi?n v b? d?i ch? l?c c?a ta d? mau chúng k?t thỳc chi?n tranh.
Chủ trương của ta


Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của chủ tịch Hồ Chí Minh, đã họp và quyết định: phải phá tan cuộc tấn công của giặc.
Âm mưu của địch và chủ trương của ta:
Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2016
Lịch sử
Diễn biến chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông 1947
Em hãy trình bày cụ thể 3 mũi tấn công của địch.

2. Quân ta chặn đánh địch như thế nào?
Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2016
Lịch sử
* Đường thủy:
* Đường bộ:
* Đường không:
Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2016
Lịch sử
* Du?ng khụng: Quõn Phỏp nh?y dự xu?ng th? xó B?c K?n, Ch? M?i, Ch? D?n .
- Khi quõn Phỏp nh?y dự xu?ng dó roi vo tr?n d?a ph?c kớch c?a b? d?i ta t?i Ch? M?i, Ch? D?n, B?c K?n.
Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2016
Lịch sử
* Đường bộ: Bộ binh theo đường số 4 tấn công lên đèo Bông Lau, Cao Bằng rồi vòng xuống Bắc Kạn.
* Du?ng khụng: Quõn Phỏp nh?y dự xu?ng th? xó B?c K?n, Ch? M?i, Ch? D?n .
- Trên đường số 4 quân ta đánh địch và giành thắng lợi ở đèo Bông Lau.
- Khi quõn Phỏp nh?y dự xu?ng dó roi vo tr?n d?a ph?c kớch c?a b? d?i ta t?i Ch? M?i, Ch? D?n, B?c K?n.
Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2016
Lịch sử
-T?i Doan Hựng, tu chi?n v ca nụ Phỏp b? d?t chỏy trờn dũng sụng Lụ.
* Đường thủy: Thủy binh từ Hà Nội theo sông Hồng và sông Lô qua Đoan Hùng đánh lên Tuyên Quang.
* Đường bộ: Bộ binh theo đường số 4 tấn công lên đèo Bông Lau, Cao Bằng rồi vòng xuống Bắc Kạn.
* Du?ng khụng: Quõn Phỏp nh?y dự xu?ng th? xó B?c K?n, Ch? M?i, Ch? D?n .
- Trên đường số 4 quân ta đánh địch và giành thắng lợi ở đèo Bông Lau.
- Khi quõn Phỏp nh?y dự xu?ng dó roi vo tr?n d?a ph?c kớch c?a b? d?i ta t?i Ch? M?i, Ch? D?n, B?c K?n.
Sau hơn một tháng tấn công lên Việt Bắc, quân địch rơi vào tình thế như thế nào?
Sau hơn một tháng bị sa lầy ở Việt Bắc địch buộc phải rút lui. Đường rút quân của chúng cũng bị quan ta chặn đánh dữ dội tại đường số 4, Bình Ca và Đoan Hùng. Quân Pháp bỏ lại nhiều vũ khí, đạn dược để chạy thoát thân.
Sau nhiều ngày đêm chiến đấu quân ta thu được kết quả ra sao?
Địch chết hơn 3000 tên, bị bắt hàng trăm tên; 16 máy bay bị bắn rơi, hàng trăm xe cơ giới bị phá huỷ, nhiều tàu chiến và ca nô bị bắn chìm.
Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2016
Lịch sử
Diễn biến chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông 1947
VÕ NGUYÊN GIÁP
( 1911- 2013)
Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc Thu – Đông 1947
Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2016
Lịch sử
1. Âm mưu đánh nhanh – thắng nhanh, để mau chóng kết thúc chiến tranh của thực dân Pháp có kết quả ra sao?
2. Sau chiến dịch, cơ quan đầu não kháng chiến của ta ở Việt Bắc như thế nào?
3. Chiến dịch thắng lợi đã chứng tỏ điều gì về truyền thống của nhân dân ta?
4. Chiến dịch thắng lợi đã tác động thế nào đến tinh thần đấu tranh của nhân dân ta?
Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc Thu – Đông 1947
Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2016
Lịch sử
1. Âm mưu đánh nhanh – thắng nhanh, để mau chóng kết thúc chiến tranh của thực dân Pháp đã bị phá tan.
2. Sau chiến dịch, cơ quan đầu não kháng chiến của ta ở Việt Bắc được bảo vệ vững chắc.
3. Chiến dịch thắng lợi đã cho thấy sự đoàn kết và tinh thần đấu tranh kiên cường của nhân dân ta.
4. Chiến dịch thắng lợi đã cổ vũ mạnh mẻ tinh thần đấu tranh của dân tộc.
Thu – đông năm 1947, thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta để nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Nhưng Việt Bắc trở thành “mồ chôn giặc pháp”.
GHI NHỚ
Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2016
Lịch sử
TIẾT HỌC KẾT THÚC
KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ
 
Gửi ý kiến