Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

lop 8

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Tân
Ngày gửi: 09h:49' 17-09-2018
Dung lượng: 5.2 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ &
HỌC SINH
LỚP 8
O2
CO2
O2
O2
CO2
CO2
GLUXIT
LIPIT
PRÔTEIN
O2
CO2+H2O
Sự thở
(sự thông
khí ở phổi)
Trao đổi
khí ở phổi
Trao đổi
khí ở tế bào
Mao phế nang ở phổi
Mao mạch ở các mô
Tim
Tế bào biểu mô ở phổi
Tế bào ở các mô
Không khí
Phế nang trong phổi
Hình 20.1 Sơ đồ các giai đoạn chủ yếu trong quá trình hô hấp
TẾ BÀO
PHỔI
TIM
TẾ BÀO
PHỔI
TIM
Giai đoạn 1: SỰ THỞ
TIM
TẾ BÀO
O2
O2
O2
CO2
CO2
CO2
PHỔI
Giai đoạn 2: SỰ TRAO ĐỔI KHÍ Ở PHỔI
TIM
TẾ BÀO
O2
O2
O2
CO2
CO2
CO2
PHỔI
Giai đoạn 3: SỰ TRAO ĐỔI KHÍ Ở TẾ BÀO
TIM
TẾ BÀO
O2
O2
O2
O2
O2
O2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
PHỔI
SƠ ĐỒ HÔ HẤP
Khoang mũi
Họng (hầu)
Thanh quản
Khí quản
Lá phổi phải
Lá phổi trái
Phế qu?n
Lỗ mũi
Nắp thanh quản
Lớp màng ngoài
(lá thành)
Lớp màng trong
(lá tạng)
Phế nang nhỏ
PHẾ NANG
1
2
3
4
5
key

Đây là một trong những hoạt động quan trọng cần
thiết cho sự sống của cơ thể?
Đơn vị cấu tạo của phổi được gọi là gì?
Đây là thành phần của máu có chức năng
vận chuyển khí Oxi và khí Cacbonic.
Nhờ có quá trình này mà các chất dinh dưỡng cần
thiết của cơ thể được biến đổi thành năng lượng.
Loại tế bào trong máu tham gia bảo vệ cơ thể?
Cơ quan thực hiện trao đổi khí giữa cơ thể với
môi trường ngoài?
Tiết 21_Bài 20: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP
II. Các cơ quan trong hệ hô hấp ở người và chức năng của chúng
I. Khái niệm hô hấp
Cơ quan hô hấp gồm:
+ Đường dẫn khí: mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản
+ Hai lá phổi: lá phổi phải có 3 thùy, lá phổi trái có 2 thùy
Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp O2 cho các tế bào cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể
Quá trình hô hấp gồm: sự thở, sự trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào
Nhờ hô hấp mà oxi được lấy vào để oxi hóa các chất hữu cơ tạo năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào và cơ thể, đồng thời thải CO2 ra khỏi cơ thể
TẠM BIỆT
CHÚC THẦY CÔ & CÁC EM HỌC SINH
SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC
 
Gửi ý kiến