Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Bài 24. q-qu, gi

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Ngô Ngọc Anh
Người gửi: Ngô Ngọc Anh
Ngày gửi: 09h:24' 20-07-2014
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 73
Số lượt thích: 0 người
Môn: TOÁN
Lớp: 5/3
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 5/3!
Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
TUẦN 9
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN MANG THÍT
Trường TH Nhơn Phú A
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHƠN PHÚ A
Người dạy: Ngô Ngọc Anh
Thứ 3 ngày 27 tháng 10 năm 2010
tấn
Toán
tạ
g
dag
yến
hg
kg
VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
1tấn = tạ
1tạ = tấn
0,1
1kg = tấn
10
0,001
0,01
1kg = tạ
= tấn
= tấn;
= tạ
1tạ = kg
1tấn = kg
1000
100
Thứ 3 ngày 27 tháng 10 năm 2010
Toán
VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
Vậy:5 tấn132kg = tấn
5,132
= tấn
5,132
5 tấn132 kg = tấn
Cách làm:
Ví dụ:
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống:
5 tấn132kg = tấn
tạ
g
dag
yến
hg
kg
tấn
5
1
2
3
Thứ 3 ngày 27 tháng 10 năm 2010
Toán
VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
tạ
g
dag
yến
hg
kg
tấn
2.Luyện tập:
Bài1:
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống.

a) 4 tấn 562 kg = tấn = tấn

b) 3 tấn14 kg = tấn.= tấn
c)12 tấn 6 kg = tấn = tấn
d) 500 kg = tấn = tấn
Thứ 3 ngày 27 tháng 10 năm 2010
Toán
VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
tạ
g
dag
yến
hg
kg
tấn
2.Luyện tập:
Bài1:
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống.

a) 4 tấn 562 kg = tấn =
4,562 tấn

b) 3 tấn14 kg = tấn =
3,014 tấn
4
2
6
5
4
0
3
1
Thứ 3 ngày 27 tháng 10 năm 2010
Toán
VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
0
5
0
12,006
0,5
12
6
0
0
2.Luyện tập:
Bài1:
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống.
c) 12 tấn 6 kg = tấn = tấn
d) 500 kg = tấn = tấn
0
Toán
VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
2.Luyện tập:
Bài 2:
Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:
Nhóm 1, 2, 3
Nhóm 4, 5, 6:
a) Có đơn vị đo là ki-lô-gam:
b) Có đơn vị đo là tạ:
2 kg 50 g = ;
10 kg 3 g =
45 kg 23 g =
500 g = ;
2 tạ 50 kg = ;
34 kg = ;
3 tạ 3 kg =
450kg =
2,05 kg
45,023 kg
10,003 kg
0,5 kg
2,5 tạ
0,34 tạ
3,03 tạ
4,5 tạ
Thứ 3 ngày 27 tháng 10 năm 2010
Bài 3:
Trong vườn thú có 6 con sư tử. Trung bình mỗi ngày một
con ăn hết 9 kg thịt. Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi số sư tử đó trong 30 ngày ?
Giải:
Lượng thịt để nuôi 6 con sư tử
trong 1 ngày là:
6 x 9 = 54 ( kg )
1620 kg = 1,62 tấn
Đáp số: 1,62 tấn
54 x 30 = 1620 ( kg )
Lượng thịt để nuôi 6 con sư tử trong
30 ngày là:
C.1:
Toán
VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
Thứ 3 ngày 27 tháng 10 năm 2010
1 ngày
9 kg thịt
30 ngày
tấn thịt ?
Tóm tắt
Bài 3:
Trong vườn thú có 6 con sư tử. Trung bình mỗi ngày một
con ăn hết 9 kg thịt. Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi số sư tử đó trong 30 ngày ?

Toán
VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
Giải:
Lượng thịt để nuôi 1 con sư tử trong 30 ngày là:
30 x 9 = 270 ( kg )
1620 kg = 1,62 tấn
Đáp số: 1,62 tấn
Lượng thịt để nuôi 6 con sư tử trong 30 ngày là:
C.2:
6 x 270 = 1620 ( kg )
Giải:
C.3:
( 6 x 9 ) x 30 = 1620 ( kg )
1620 kg = 1,62 tấn
Đáp số: 1,62 tấn
Lượng thịt để nuôi 6 con sư tử trong 30 ngày là:
Thứ 3 ngày 27 tháng 10 năm 2010
Biết ba con : gà , ngỗng , thỏ
cân nặng lần lượt là :
Trong các số 512,34 ; 423,15 ; 423,51
số có chữ số 5 ở hàng phần trăm là:


Chọn chữ cái đặt trước kết quả đúng.


B. 10 tấn 15 kg = 10,150 kg

C.
B. Con ngỗng
Trong ba con trên ,con nào nặng nhất.
.
Chọn chữ cái đặt trước kết quả đúng.

8 kg 532 g = 8,532 kg
A.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
B. 8 kg 532 g = 85,32 kg
C. 8 kg 532 g = 0,8532 kg
Chọn chữ cái đặt trước kết quả đúng
A. 10 tấn 15 kg = 10,15 kg
10 tấn15 kg = 10,015 kg

B. 423,51
A. 512,34
423,15
C.
1,85 kg ; 3,6 kg ; 3000 g.
A. Con gà
C. Con thỏ
1
2
3
4
Ô CỬA BÍ MẬT
DẶN DÒ:
*Về nhà xem lại các bài tập đã làm
*Chuẩn bị bài:Viết các số đo diện
tích dưới dạng số thập phân (SGK trang 46 - 47)
  
Thứ 3 ngày 27 tháng 10 năm 2010
CHÚC QUÝ THẦY CÔ
CÙNG CÁC EM SỨC KHOẺ
CHÚC QUÝ THẦY CÔ
CÙNG CÁC EM SỨC KHOẺ
 
Gửi ý kiến