Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Huỳnh Văn Trưởng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/101010
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quỳnh Mỹ
Quận/huyện Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Sinh học
Giới thiệu Ưa bóng đá, thích cái đẹp. Không ưu học sinh không thích mình!hix!
Xác thực bởi Trần Đăng Thành, Nguyễn Công Cường
Đã đưa lên 15 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1061 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3919 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này