Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

952926.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Phúc
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thanh Bình
Quận/huyện Huyện Vũng Liêm
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Chuyên môn Vật lý, Tin học
Giới thiệu Kỹ Thuật Viên máy vi tính
Xác thực bởi Đoàn Thanh Minh, Trần Văn Tấn
Đã đưa lên 170 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1484 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1547 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này