Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

93483.jpg";i:1;i:164;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên Lê Như Duẩn
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Trần Cao Vân
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Giới thiệu Công nhân tiên tiến
Xác thực bởi Lê Văn Duẩn, Lê Hải Hiệp
Đã đưa lên 177 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 13162 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2042 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này