Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đỗ Thị Huyền Nhu
Giới tính Nữ
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội
Quận/huyện Quận Cầu Giấy
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Ngô Thuý Ngân, Đỗ Hoàng Dương
Đã đưa lên 35 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 217 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 131 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này