Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên đào thị thanh tứ
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chân
Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Sinh học, Công nghệ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1543 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3358 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này