Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thanh Long
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/truongsongovap
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bán công Trươờng Sơn
Quận/huyện Quận Gò Vấp
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Địa Lý
Xác thực bởi Trần Quang Khánh, Nguyễn Thị Mỹ Hoa
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 125 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1051 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này