Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Hồng Nhung
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/hongnhung27392
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đan Phượng
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Hỗ Trợ Thư Viện Violet, Vũ Anh Nam
Đã đưa lên 25 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 263 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 767 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này