Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

745503.jpg";i:1;i:150;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Hoàng Bá Diệp
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoangbadiepqt
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Tất Thành
Quận/huyện Thị xã Quảng Trị
Tỉnh/thành Quảng Trị
Xác thực bởi Hoàng Chiến Công, Nguyễn Quang Vinh
Đã đưa lên 265 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 142 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 29 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5852 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này