Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Cường
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Bội Châu
Quận/huyện Thị xã Gia Nghĩa
Tỉnh/thành Đắk Nông
Chuyên môn Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Địa Lý
Xác thực bởi Dương Thị Đoan Trinh, Nguyễn Đình Tú
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1081 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 341 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này