Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyên Thi Thuy
Giới tính Nữ
Đơn vị truong THCS Lien Bao
Tỉnh/thành Bac Ninh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 988 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 58 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này