Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Xuân Sang
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quách Văn Phẩm
Quận/huyện Huyện Đầm Dơi
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Hóa học, Sinh học, Công nghệ
Giới thiệu chua co
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 79 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 624 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 13 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10193 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này