Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Tố Loan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT DL Thanh Bình
Quận/huyện Quận Tân Bình
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1355 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5867 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này