Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Bảo Toàn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Mỹ An
Quận/huyện Huyện Mang Thít
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Chuyên môn Công nghệ
Xác thực bởi Châu Chánh Ngôn, Trương Phúc Lộc
Đã đưa lên 18 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 200 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6913 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này