Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Trần Thị hoa sen
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Chợ Lách
Quận/huyện Huyện Chợ Lách
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1585 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 53 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này