Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Thị Phi Nga
Giới tính Nữ
Website https://phingaduan.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Xác thực bởi Nguyễn Đường, Lê Văn Duẩn
Đã đưa lên 752 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1769 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2032 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 133759 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này