Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đinh Văn Long
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dinhvanlong1976
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Huệ
Quận/huyện Quận 9
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 39 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 99 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 158 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 82427 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này