Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thi
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thy80
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Huyện M'Đrắk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Phạm Hải Đường, Đào Văn Vinh
Đã đưa lên 98 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4292 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 15 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15010 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này