Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hà Văn Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Minh Lương
Quận/huyện Huyện Văn Bàn
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 851 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6812 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này