Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Đăng Sự
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường PTCS Cán Hồ
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1182 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10574 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này